Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło istotne zmiany w ramach programu dotacji na wymianę dachów z eternitu dla rolników. Nowe regulacje mają na celu ułatwienie procesu inwestycyjnego oraz zapewnienie większej elastyczności dla beneficjentów programu.

Dotychczasowy program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem jest imponująca liczba ponad 53,1 tysiąca złożonych wniosków w latach 2023 i 2024. Warunki uczestnictwa w programie obejmowały m.in. status ubezpieczonego społecznie rolnika, posiadanie numeru w ewidencji producentów rolnych oraz własność lub współwłasność budynku, na którym planowana była wymiana pokrycia dachowego.

Najnowszą zmianą jest wydłużenie czasu na zakończenie inwestycji. Dotychczasowy termin 12 miesięcy został rozszerzony do 18 miesięcy. Ta zmiana ma na celu umożliwienie rolnikom elastyczniejszego planowania prac związanych z wymianą dachów. Należy jednak pamiętać, że prace muszą zostać zakończone najpóźniej do 30 września 2025 roku, aby skorzystać z przyznanych środków.

Nowe regulacje przynoszą szereg korzyści. Przede wszystkim rolnicy zyskują więcej czasu na realizację projektu, co może przełożyć się na lepszą jakość wykonania oraz zmniejszone ryzyko pośpiechu. Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę dofinansowania sprzyja płynności finansowej gospodarstw rolnych, co z kolei może przyspieszyć rozpoczęcie prac. Dzięki tym zmianom program staje się jeszcze bardziej atrakcyjnym narzędziem wspierającym modernizację infrastruktury w sektorze rolniczym.

Dopłaty obejmują wyłącznie wymianę dachów na budynkach przewidzianych do produkcji rolniczej, nie dotycząc budynków mieszkalnych. Wysokość dofinansowania do wymiany dachu wynosi 40 zł za każdy metr kwadratowy pokrycia dachowego, przy maksymalnej kwocie wsparcia wynoszącej 20 tysięcy złotych.

Procedura przyznawania dotacji jest taka, że po podpisaniu umowy, rolnik otrzymuje połowę przyznanej kwoty w formie zaliczki, a pozostałą część po zrealizowaniu inwestycji. To ważne wsparcie dla rolników, którzy dążą do modernizacji swojej infrastruktury, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo swoich gospodarstw.

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowią kolejny krok w dążeniu do wsparcia rozwoju infrastruktury rolniczej w Polsce oraz poprawy warunków pracy i życia osób związanych z sektorem rolniczym.

Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnej wymianie pokrycia dachowego. Z doświadczeniem i praktyką w branży, gwarantujemy nie tylko solidne wykonanie prac, ale także bezpieczeństwo i estetykę. Nasze rozwiązania są zarówno nowoczesne, jak i ekonomiczne, co pozwala naszym klientom cieszyć się trwałym, funkcjonalnym dachem, spełniającym najwyższe standardy. Warto zaufać specjalistom, którzy wyróżniają się na rynku nie tylko fachową wiedzą, ale także troską o potrzeby Klientów. Firma Dachy Stachurski to gwarancja spokoju i pewności, że inwestycja będzie przynosić oczekiwane rezultaty przez wiele tat.

Zapraszamy do kontaktu